top of page

חדשות ועדכונים

חוקי משחק הפוטסל - כדורגל אולמות - קטרגל

חוקי משחק הפוטסל - כדורגל אולמות - קט רגל

referee (1).jpg

חוק 1 - דרישות גודל וסימונים

  • בדרישות מינימליות - רוחב 15 מטר ואורך 25 מטר. בנוסף 1-2 מטר אחרי קווים.

  • בדרישות מינימליות בינלאומיות - רוחב 20 מטר ואורך 38 מטר. בנוסף 1-2 מטר אחרי קווים.

  • גודל מקסימאלי - רוחב 25 מטר ואורך 42 מטר. בנוסף 1-2 מטר אחרי קווים.

  • גודל מומלץ - רוחב 20 מטר ואורך 38 מטר. בנוסף 2 מטר אחרי קווים.

סימונים של מגרש ראה תמונה:

1. אזור החלפה

2. נקודה עונשין של 6 ו -10 מטר

3. סימון קרן של 5 מטר

דרישות גודל וסימונים 1.jpg

חוק 2 - הכדור

לא כמו בכדורגל שמשחקים בכדור 5 , בפוטסל משוחק כדור מספר 4 "כבד" שלא קופץ.

גודל: מס 4

היקף: 62-64 סנטימטרים

משקל: 400-440 גרם

קפיצה: 55-65 סנטימטר בקפיצה ראשון

חוק 3 - מספר השחקנים/חילופים

מספר השחקנים

עד 12 שחקנים יכולים להיות רשומים בטופס המשחק.

חמישה שחקנים במגרש. ארבע שחקני שדה ושוער.

משחק לא מתחיל אם באחד הקבוצות יש פחות משלושה שחקנים על המגרש.

חילופים

החילופים הם ללא הגבלה וכמובן שאפשר לעשות "חילופים חוזרים", ששחקן ששיחק ויצא יכול לחזור לשדה המשחק ללא הגבלה. החילופים ייעשו רק ב"אזור ההחלפה" שנמצא ליד ספסל הקבוצה ושחקן שנכנס צריך לחכות קודם ששחקן שמוחלף יצא ואז כניסתו למגרש מותרת, אחרת ייענש השחקן בכרטיס צהוב והקבוצה בעבירה נצברת.

החלפת שוער

כל שחקן יכול להתחלף עם השוער.

שחקן מחליף את השוער חייב ללבוש חולצת שוער עם המספר שלו על הגב.

חוק 4 - ציוד של שחקנים

אסור ללבוש כל דבר שהוא מסוכן לעצמו או לשחקן אחר (כולל כל סוג של תכשיטים).

תלבושת ייצוגית מלאה ואחידה - מכנסיים, חולצה, גרביים, מגנים ונעלי כדורגל אולמות.

חוקים 5-6 קשורים לשופטים

ראה:

חוק 7 - זמן המשחק

זמן משחק

20 דקות משחק נטו כל מחצית, כלומר, השעון נעצר כל פעם שהכדור יוצא משדה המשחק. בהארכה, 5 דקות כל מחצית.

פסק זמן

כל קבוצה יכולה לקחת פסק זמן אחד של דקה כל מחצית.

חוקים אחרים

הכנסת הכדור למשחק - כדור חוץ או כדור קרן

הכדור חייב להיות במצב סטטי על קו החוץ או על פינת הקרן. שתי הרגליים חייבות להיות מחוץ לשדה המשחק. כדור שזז לפני הבעיטה, מחייב את השופט לשרוק נגד לכדור עובר לקבוצה היריבה.

חוק 4 שניות

בהכנסת כדור למשחק (חוץ, קרן), בבעיטות חופשיות, כדור שוער, על השחקן שמחזיק את הכדור יש 4 שניות להתחיל לשחק. השופט סופר 4 שניות שאצבעותיו מורמות באוויר וכך יש שקיפות לספירה. אם המשחק לא שוחק לאחר 4 שניות, תהיה בעיטה בלתי ישירה לקבוצה היריבה. לשוער אסור להחזיק בכדור מעל 4 שניות בחצי שלו.

חוק 5 מטרים

על השחקנים לשמור מרחק של חמישה מטרים בכדור חוץ, קרן ובעיטות חופשיות.

השוער

לשחקנים מותר להיכנס ולשוער מותר לצאת מאזור הרחבה, שוער חייב להוציא כדור מחוץ לרחבה ולא יוכל לנגוע בכדור שוב עד ששחקן היריבה נגע בכדור או השוער עבר בעצמו את חצי המגרש. שוער יכניס כדור למשחק רק בידו אלא אם כן תפס את הכדור בסיום התקפה ובמקרה כזה יוכל להוריד כדור לקרקע ולבעוט.

בעיטה חופשית בלתי ישירה מוענקת לקבוצה היריבה אם שוער מבצע אחת מארבע העבירות הבאות:

  1. שולט בכדור עם הידיים או רגליו במחצית המגרש שלו ליותר מארבע שניות.

  2. אחרי ששיחק בכדור,נוגע בכדור שוב והמשפטים הבאים נכונים:

  • שחקן היריבה לא נגע בכדור אחרי נגיע אחרונה של השוער.

  • השוער נמצא במחצית המגרש שלו.

  • כדור לא עבר חצי מגרש אחרי נגיע אחרונה של השוער.

3. נוגע בכדור עם ידיו בתוך הרחבה שלו, לאחר שמקבל כדור משחקן אחר מקבוצתו.

4. נוגע בכדור עם ידיו בתוך הרחבה שלו, לאחר שמקבל כדור חוץ או כדור קרן משחקן אחר מקבוצתו.

מיקום כדור - בעיטה חופשית בלתי ישירה לקבוצה התוקפת בתוך הרחבה.

מיקום כדור בעיטה חופשית בלתי ישירה.png

עבירות נצברות

העבירות הן נצברות וכל קבוצה יכולה לצבור חמש עבירות במחצית. בחמש עבירות הראשונות הקבוצה התוקפת מבצעת בעיטות חופשיות מהנקודה שבה בוצעה העבירה. מעבירה שישית ואלך, כל עבירה תזכה את הקבוצה התוקפת ל"דאבל-פנדל", פנדל מעשרה מטרים מרחק מהשוער. אם הפאול בוצע קרוב יותר לשער מעשרה מטרים, אז יש אפשרות לבצע את הבעיטה מהנקודה שבה בוצעה העבירה. ב"דאבל-פנדל" לא יעמדו שחקנים בין הבועט לבין השוער. במחצית ובהארכה העבירות מתאפסות.

גליצ'ים

אסורים בפוטסל, אך שחקן יכול לגלוש לכדור כדי למנוע את יציאתו מתחומי המגרש ,למשל, או מותר לחסום כדור שיצא כבר מהרגל. אם היריב לא החזיק את הכדור באותו רגע של הגליץ', השופט לא ישרוק לעבירה.

כרטיס אדום

אם שחקן קיבל אדום, הוא לא יוכל לחזור לשדה המשחק וקבוצתו תישאר ב4 שחקנים בלבד (כולל השוער) במגרש במשך 2 דקות או שהקבוצה היריבה תבקיע לפני סיום מועד 2 הדקות.

סימוני השיפוט בפוטסל

refferee_my_1.jpg

bottom of page