top of page

חדשות ועדכונים

תרגילים של שליטה בכדור

חלק 1. תרגילים של שליטה בכדור

תרגילי חובה - מספר תרגיל זה מספר תרגיל בסרטון. בטבלה תרגילים מסודרים לפי סדר עדיפות.

[if !supportLists]

חלק 2. [endif]מספר הקפצות של כדור

שלבים איך ללמד להקפיץ כדור: 1 - כדור נוגע ברצפה, בעיטה בכדור ותפיסה באוויר עם ידיים. 2 - בעיטה בכדור רגל ימין פעם 1 כדור נוגע ברצפה ותפיסה באוויר עם ידיים. 3 - בעיטה בכדור רגל שמאל פעם 1 כדור נוגע ברצפה, פעם רגל ימין ופעם רגל שמאל. 4 - בעיטה בכדור 2\3\4 פעמים וכדור נוגע ברצפה, פעם רגל ימין ופעם רגל שמאל ותפיסה באוויר עם ידיים. 5 - בעיטות בכדור בלי שכדור נוגע ברצפה 1/2/3/4 פעמים.... ותפיסה באוויר עם ידיים.

דגשים: - לבעוט את הכדור עם שרוכים. - לא להרים את הרגל גבוהה מדי כדי לבעוט בכדור. - רגל ישרה. - לזכור שיא כדי לשפר בפעם הבא.

שלבים איך ללמד ילד להקפיץ כדור - חלק ראשון

שלבים איך ללמד ילד להקפיץ כדור - חלק שני

bottom of page