top of page

חדשות ועדכונים

בית ספר לכדורגל אולמות אריאל - ריקוד עם כדור

זה לא להקת ריקודים. זה שחקני בית ספר לכדורגל אולמות אריאל!

כל הכבוד לשחקנים! בקיץ הכינו ריקוד עם כדור שמתבסס על תרגילים שלמדו בשנה הראשונה של האימונים.

bottom of page