top of page
  • Facebook Clean

ליגת האלופות אריאל

לוח משחקים

חשובה לנו הדרך ולא הניצחון!

בליגת אלופת אריאל משתתפים כ130 ילדים. ליגה מחולקת לשלושה גילאים שונים:
שנתונים 2008-2009 שנתונים 2006-2007 שנתונים 2003-2005

תאריכים: 27.11.2015 - 29.06.2016

משחקים ביום שישי 

מקום: היכל ספורט "אריאל"

תודה ליוסף קופץ וחברת קופאק בע"מ, קיריל כנצביץ ומוני ביטרן על תרומה לקניית חולצות של ליגת האלופות אריאל!

 

 

Bayern München 

Manchester United 

Chelsea 

Juventus 

 

ליגת האלופות שנתונים 2008-2009 א-ב סגל שחקנים ולוח משחקים

ליגת האלופות שנתונים 2006-2007 ג-ד סגל שחקנים ולוח משחקים

 

ליגת האלופות שנתונים 2003-2005​ ה-ו סגל שחקנים ולוח משחקים

bottom of page